Historia

På Miss Clara Hotel har den världsberömde arkitekten Gert Wingårdh med knivskarp precision skapat en varm känsla av modern exklusivitet och funktionalitet, i hjärtat av Stockholms innerstad. Samtidigt har han medvetet lyckats bevara många av de originaldetaljer som påminner om ett spännande förflutet och hyllar byggnadens rika historia.

Flickskola under närmare 40 år
De stengolv som fortfarande kan skådas i majoriteten av Miss Claras allmänna utrymmen har genom åren fått beträdas av skor från hundratals ambitiösa flickstudenter. År 1910 lät man nämligen, på adressen Sveavägen 48, uppföra ett nytt skolhus som då inhyste en av Sveriges största kvinnliga läroanstalter; flickskolan Ateneum. Ett av dåtidens ledande arkitektkontor, Hagström & Ekman, fick i uppdrag att rita detta hus där trappräcket mellan de fyra nedersta, ursprungliga, våningsplanen fortfarande finns kvar och än idag verkar som ett handfast stöd vid vertikal förflyttning i byggnadens innanmäte.
Husets utformning fick vid sitt skapande en tydlig inspiration av den Art Nouveau-stil som gjorde sig mycket populär runtom i Europa under slutet av 1800- och början på 1900-talet. Från utsidan kan man idag alltjämt beskåda husets originalfönster som med sina ovandelar bestående av smårutor är ytterst tidstypiska detaljer för denna trend som rådde vid det nämnda sekelskiftet.

Även vårt namn har en historia
När man talar om popularitet under slutet av 1800-talet är det närmast oundvikligt att inte nämna Clara Strömberg. Clara var under denna tid en omåttligt populär rektor som, med en aldrig sinande entusiasm fortsatte att vara en inflytelserik auktoritetsfigur för Ateneums elever. Claras härliga inställning till livet tillsammans med hennes mod att våga mot strömmen, hon var bl.a. en av pionjärerna inom sexualundervisning i Sverige, har även inspirerat oss i vårt arbete och vi har därför valt att döpa vårt hotell efter denna mycket speciella kvinna.

De första stegen mot en ny storhetsperiod
Efter att flickskolan lades ned 1939 har Sveavägen 48 fört en relativt anonym tillvaro som kontorsbyggnad. Med intåget av Miss Clara Hotel vill vi återigen blåsa liv i detta fantastiska hus och framöver bjuda både långväga besökare och urstockholmare på en alldeles unik hotellupplevelse.
Foton: Larssons Ateljé, publicerad av Stockholms stadsmuseum